Om ONE

Vision

Det er vores vision, at ONE skal være den primære netværksgruppe for officerer i erhvervslivet og i den offentlige sektor.

Mission

Netværkets mission er at fremme det enkelte medlems personlige og faglige udvikling, samt at vi virker som ressourcepersoner for hinanden.

Historik

Netværket blev dannet i 1998 af en gruppe tidligere linieofficerer fra Hæren, der ønskede at fastholde de værdier og det fællesskab man opbygger i sin officerskarriere. I 2003 blev det besluttet at styrke netværket ved at udbygge det til at omfatte alle officerer i og uden for forsvaret.