Bliv medlem

Er du klar til at blive medlem af Officerernes Netværk i Erhvervslivet?

ONE er et uformelt netværk, hvor du kan mødes med nuværende eller tidligere kollegaer fra Forsvaret, komme til spændende oplæg og har mulighed for styrke dit professionelle netværk.

I netværket optages alle tidligere og nuværende linje- og reserveofficerer fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet. (Heri medregnes ikke frivillige fra Hjemmeværnet som ikke har gennemført en komplet officersuddannelse.)  

Medlemskontingentet er på blot 100 kr. om året.

ONE benytter holdsport-platformen som vores primære platform til medlemskontakt, men er også aktive på eks. linkedIn.

Indmeldelse via dette link: Klik her…


Vi gælder os til at møde dig.