Bliv medlem

Er du klar til at blive medlem af Officerernes Netværk i Erhvervslivet.

Indmeldelse via dette link: http://eepurl.com/gKqBuX

Husk at du skal være uddannet officer i det danske forsvar for at blive medlem af ONE.

Vi gælder os til at møde dig.