Bliv medlem

Er du klar til at blive medlem af Officerernes Netværk i Erhvervslivet.

Indmeldelse via dette link: Klik her…

Regler for medlemskab:
I netværket optages alle tidligere og nuværende linje- og reserveofficerer fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet. Heri medregnes ikke frivillige fra Hjemmeværnet som ikke har gennemført en komplet officersuddannelse.

Vi gælder os til at møde dig.