Hjem

Baggrundsviden:
I ONE er vi over 300 medlemmer bredt forgrenet i både den private og offentlige sektor.

Netværket er dannet i 1998 af en gruppe tidligere linjeofficerer fra Hæren, der ønskede at fastholde de værdier og det fællesskab man opbygger i sin officerskarriere.

I 2003 blev det besluttet at styrke netværket ved at udbygge det til at omfatte officerer og reserveofficerer fra alle værn både i og uden for forsvaret.